Systemy sygnalizacji włamaniu i napadu

skuteczne zabezpieczenie przed przestępstwami przeciwko mieniu i zdrowiu osób.

System ma na celu powiadomienie o przestępstwie osoby nadzorujące i właściwą ich reakcję.Urządzeniami wywołującymi alarm są czujki i bariery podczerwieni lub mikrofalowe, czujki magnetyczne, wibracyjne, zbicia szyby i przyciski napadowe. Do rejestracji zdarzeń w systemie, uruchomienia sygnalizatorów optyczno – akustycznych, uruchomienia odpowiednich wysterowań  i przesłania informacji o zdarzeniu do jednostki nadzorującej służy centrala alarmowa.

Firma nasza doradzi, dobierze i zaprojektuje odpowiedni, spełniający Państwa oczekiwania system alarmowania o nieporządanych zdarzeniach, dzięki któremu poczujecie się Państwo bezpieczniej i bardziej komfortowo.

Prawidłowo dobrany i wykonany system sygnalizacji włamania i napadu to gwarancja skutecznej ochrony dla Ciebie, osób Ci bliskich oraz mienia.