Dźwiękowe systemy ostrzegawcze

uzupełnienie systemu sygnalizacji pożarowej

Dźwiękowy system ostrzegawczy to system służący do przeprowadzania sprawnej ewakuacji ludzi z miejsc zagrożonych pożarem.

Centralna jednostka sterująca DSO może w sposób automatyczny po wysterowaniu z systemu sygnalizacji pożarowej rozsyłać do głośników komunikaty alarmowe i ostrzegawcze, lub komunikaty słowne mogą być nadawane manualnie przy pomocy mikrofonu.

Stosowanie dźwiękowych systemów ostrzegawczych wymagane jest na mocy prawa w:

  • Wysokich i wysokościowych budynkach użyteczności publicznej
  • Wysokich i wysokościowych budynkach zamieszkania zbiorowego oraz mniejsze, o liczbie miejsc w budynku powyżej 200
  • Halach widowiskowych i sportowych powyżej 1500 miejsc
  • Kinach i teatrach na więcej niż 600 osób
  • Szpitalach i sanatoriach z większą niż 200 liczbą łóżek w budynku
  • Budynkach handlowych lub wystawowych:
  • - jednokondygnacyjnych o strefie pożarowej większej niż 10000 metrów kwadratowych
  • - wielokondygnacyjnych o strefie pożarowej większej niż 8000 metrów kwadratowych