Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych

Chcąc zapewnić naszym usługą instalacyjnym maksymalny poziom konkurencyjności, przeprowadzamy montaż aparatury elektrycznej w obudowach, dostarczjąc gotowe rozdzielnice elektryczne. Prefabrykacje rozdzielnic realizujemy w oparciu o dostarczone wytyczne jak i własne projekty.